PRIVACY STATEMENT

Stichting International Cycling Events, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@shimanogravelexperience.cc.

Persoonsgegevens die Shimano Gravel Experience verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je informatie hebt aangevraagd of doordat je je hebt ingeschreven voor het evenement.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het formulier dat je hebt ingevuld (aanvraag informatie/inschrijving Shimano Gravel Experience):
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Shimano Gravel Experience verwerkt
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shimanogravelexperience.cc, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Shimano Gravel Experience persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om jouw inschrijving/aanvraag en/of betaling af te handelen.
 • Om je te kunnen bellen, WhatsAppen of e-mailen met informatie over het evenement.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) ons evenement. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van acties en evenementen op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming (dmv goedkeuring Cookie-verklaring).

Geautomatiseerde besluitvorming

Shimano Gravel Experience neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Shimano Gravel Experience persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@shimanogravelexperience.cc.

Delen van persoonsgegevens door Shimano Gravel Experience met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van verschillende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Stichting International Cycling. Met iedere partij is een verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shimano Gravel Experience en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shimanogravelexperience.cc.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Shimano Gravel Experiencepersoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@shimanogravelexperience.cc.

Onze bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd voor ISO27001. Dit is een Europese norm voor de implementatie van maatregelen omtrent informatiebeveiliging. Alle data wordt opgeslagen in een gecertificeerd datacenter in Europa (Amsterdam).

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Shimano Gravel Experience die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Shimano Gravel Experience gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 3 soorten cookies.

Ten eerste de functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er analytische-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Wij plaatsen op de website soms promotionele content (acties). Soms wordt in zulke content een webbeacon of pixel geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is bekeken. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacygevoelige informatie verzamelen. Tot slot plaatsen we tracking-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen onder deze laatste categorie.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Shimano Gravel Experience gebruik maken en embedden content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Volgens de wet mogen wij direct cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 2-6-2020.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  

[Versie 2.0 – 29 juni 2020]

Evenementen International Cycling Events

Onder alle evenementen van International Cycling Events verstaan wij tenminste onderstaande evenementen, maar ook vergelijkbare evenementen die worden georganiseerd door Emolife Events & Consultancy.
 • Africa Classic
 • Africa Hike
 • Duchenne Heroes
 • De Duchenne 40
 • Bike for Homies
 • Giro di KiKa
 • Tour for Life
 • Hartekind Ride
 • HartenVijf
 • KiKa Extreme
 • KiKathlon
 • Run for KiKa Marathon
 • Run for KiKa
 • Walk for KiKa
 • 24Run
 • The Ride
 • The Ride Gravel
 • LTD Gravel Raid
 • LTD Gravel Fest
 • Meewind Koers
 • Grinduro Germany
 • SLOWTriatlon
 • Gravel Fondo Limburg
 • Shimano Gravel Experience
 • Africa Classic
 • Africa Hike
 • Duchenne Heroes
 • De Duchenne 40
 • Bike for Homies
 • Giro di KiKa
 • Tour for Life
 • Hartekind Ride
 • HartenVijf
 • KiKa Extreme
 • KiKathlon
 • Run for KiKa Marathon
 • Run for KiKa
 • Walk for KiKa
 • 24Run

 • The Ride
 • The Ride Gravel
 • LTD Gravel Raid
 • LTD Gravel Fest
 • Meewind Koers
 • Grinduro Germany
 • SLOWTriatlon
 • Gravel Fondo Limburg
 • Shimano Gravel Experience

 • Cookievoorkeuren

  Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

  Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

  Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen